Kontakt informacije

Feria Projekt d.o.o.

  • MB - 2480972
  • OIB - 66255823697
  • Adresa - Poljana Zvonimira Dražića 10, 10000 Zagreb, Hrvatska
  • Telefon - 01 77 74 658
  • Mail - info@feria-projekt.com
  • Internet stranica - www.feria-projekt.com
  • Kontakt osoba - Teuta Dundov

Zdravstvena Mreža